ברוכים הבאים מעיין


מרכז מעיין הוא מקום מיוחד במינו,
בית כנסת מתקדם, קהילה יהודית, מרכז חברתי, מרכז יצירתי , בית לאמנים, מקום בו אנשים מתקבלים בברכה,
ומוזמנים לתת ולקבל, ליצור ביחד פסיפס אנושי ולהיות חלק מקהילה יהודית גדולה בפריז.
מרכז מעיין הוקם בשנת 1995, על ידי הרב פאולין בב, הראשונה להיות אישה-רב בצרפת,
ברוח תנועה עולמית של  יהדות מתקדמת, תנועה מודרנית הדוגלת בשיוויון בין גברים ונשים, תרומה לקהילה והושטת יד לנזקקיה.
הצטרפו אלינו  והיו גם אתם חברים בקהילה היהודית המתקדמת של פריז!

תפילות השבת ייערכו ביום שישי בשעה שש וחצי בערב ובשבת בשעה עשר וחצי בבוקר, במשך כל השנה.

18
Mercredi   יום רבעי
Octobre 2017

Date Hébraique

28 Tichri 5778

כ״ג בניסן תשע״א

Octobre - Tichri 5778
 • LU
 • MA
 • ME
 • JE
 • VE
 • SA
 • DI
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 01

   Médiathèque et bibliothèque

   La médiathèque et la bibliothèque vous proposent des films et des livres sur notre culture, notre identité et les sources de notre savoir.


  • 02
  • 03

   Cours de judaïsme

   Animé par les rabbins Pauline Bebe (CJL - Centre Maayan) et Tom Cohen (Kehilat Gesher) en alternance, ce cours aborde les grands thèmes du judaïsme : "étapes de la vie juive, sens des fêtes et des pratiques religieuses, sens des prières, principales lignes de l'histoire et de la philosophie juive,... "

   L'inscription est obligatoire (avoir suivi la mékhina d'hébreu est un pré-requis).

   Ce cours a lieu chaque semaine, sauf période de fêtes ou de vacances.

  • 04
  • 05

   Soukkoth - סוכות

  • 06

   Soukkoth - סוכות

  • 07

   Soukkoth - סוכות

   Chabbat Souccot 'Hol haMoed : Exode 33:12-34:26

   Pour ce chabbat, la section lue sera Exode 33:12 - 34:26 que vous pouvez lire en français, anglais et hébreu grâce à notre partenaire Sefarim. 
   logo sefarim 

  • 08

   Médiathèque et bibliothèque

   La médiathèque et la bibliothèque vous proposent des films et des livres sur notre culture, notre identité et les sources de notre savoir.


   Soukkoth - סוכות

  • 09

   Soukkoth - סוכות

  • 10

   Soukkoth - סוכות

   Cours de judaïsme

   Animé par les rabbins Pauline Bebe (CJL - Centre Maayan) et Tom Cohen (Kehilat Gesher) en alternance, ce cours aborde les grands thèmes du judaïsme : "étapes de la vie juive, sens des fêtes et des pratiques religieuses, sens des prières, principales lignes de l'histoire et de la philosophie juive,... "

   L'inscription est obligatoire (avoir suivi la mékhina d'hébreu est un pré-requis).

   Ce cours a lieu chaque semaine, sauf période de fêtes ou de vacances.

  • 11

   Soukkoth - סוכות

   Erev Chemini Atseret et Simhat Torah

   office pour Erev Chemini Atseret-Simhat Torah : le mercredi 11 octobre à 18h30.

  • 12

   Chemini Atseret et Simhat Torah - שמיני עצרת ושמחת תורה

  • 13
  • 14

   Paracha Berechit - פרשת בראשית

   Vous pouvez lire la paracha Béréchit en français, anglais et hébreu grâce à notre partenaire Sefarim.   logo sefarim

  • 15

   Médiathèque et bibliothèque

   La médiathèque et la bibliothèque vous proposent des films et des livres sur notre culture, notre identité et les sources de notre savoir.


  • 16
  • 17

   Cours de judaïsme

   Animé par les rabbins Pauline Bebe (CJL - Centre Maayan) et Tom Cohen (Kehilat Gesher) en alternance, ce cours aborde les grands thèmes du judaïsme : "étapes de la vie juive, sens des fêtes et des pratiques religieuses, sens des prières, principales lignes de l'histoire et de la philosophie juive,... "

   L'inscription est obligatoire (avoir suivi la mékhina d'hébreu est un pré-requis).

   Ce cours a lieu chaque semaine, sauf période de fêtes ou de vacances.

  • 18
  • 19
  • 20
  • 21

   Paracha Noa'h - פרשת נח

   Vous pouvez lire la paracha Noa’h en français, anglais et hébreu grâce à notre partenaire Sefarim.

   Rosh 'hodesh 'Heshvan


   logo sefarim

  • 22

   Médiathèque et bibliothèque

   La médiathèque et la bibliothèque vous proposent des films et des livres sur notre culture, notre identité et les sources de notre savoir.


   Rando Nitsa

   Une rando Nitsa aura lieu ce dimanche.

   Plus d'informations

  • 23
  • 24

   Cours de judaïsme

   Animé par les rabbins Pauline Bebe (CJL - Centre Maayan) et Tom Cohen (Kehilat Gesher) en alternance, ce cours aborde les grands thèmes du judaïsme : "étapes de la vie juive, sens des fêtes et des pratiques religieuses, sens des prières, principales lignes de l'histoire et de la philosophie juive,... "

   L'inscription est obligatoire (avoir suivi la mékhina d'hébreu est un pré-requis).

   Ce cours a lieu chaque semaine, sauf période de fêtes ou de vacances.

   "Familles du Livre: accueil de la Torah et des Evangiles dans le texte coranique. Analyse des intertextualités à partir de la langue et de la littérarité."

   Dans cette séance, on s'intéressera à l'épisode de l'épreuve d'Abraham : Torah et Coran se rejoignent indéniablement sur l'impératif du non-sacrifice humain tout en se démarquant l'un de l'autre sur les circonstances de l'acte, les motivations et les paroles des personnages.
   Nous ferons le pari d'une lecture non partisane et serons sensibles à ce qu'une langue traduit d'une autre, qui ne revient pas à pointer l'identité du message mais ses nuances.

  • 25
  • 26

   Atelier philo

   Thème : "Une certaine histoire des Juifs sur l'île de beauté"

   Plus d'informations ici.

  • 27
  • 28

   Paracha Le'h le'ha - פרשת לך לך

   Vous pouvez lire la paracha Le’h le’ha en français, anglais et hébreu grâce à notre partenaire Sefarim.   logo sefarim

  • 29

   Médiathèque et bibliothèque

   La médiathèque et la bibliothèque vous proposent des films et des livres sur notre culture, notre identité et les sources de notre savoir.


  • 30
  • 31

   Cours de judaïsme

   Animé par les rabbins Pauline Bebe (CJL - Centre Maayan) et Tom Cohen (Kehilat Gesher) en alternance, ce cours aborde les grands thèmes du judaïsme : "étapes de la vie juive, sens des fêtes et des pratiques religieuses, sens des prières, principales lignes de l'histoire et de la philosophie juive,... "

   L'inscription est obligatoire (avoir suivi la mékhina d'hébreu est un pré-requis).

   Ce cours a lieu chaque semaine, sauf période de fêtes ou de vacances.

  • 01
  • 02
  • 03
  • 04
  • 05