ברוכים הבאים מעיין


מרכז מעיין הוא מקום מיוחד במינו,
בית כנסת מתקדם, קהילה יהודית, מרכז חברתי, מרכז יצירתי , בית לאמנים, מקום בו אנשים מתקבלים בברכה,
ומוזמנים לתת ולקבל, ליצור ביחד פסיפס אנושי ולהיות חלק מקהילה יהודית גדולה בפריז.
מרכז מעיין הוקם בשנת 1995, על ידי הרב פאולין בב, הראשונה להיות אישה-רב בצרפת,
ברוח תנועה עולמית של  יהדות מתקדמת, תנועה מודרנית הדוגלת בשיוויון בין גברים ונשים, תרומה לקהילה והושטת יד לנזקקיה.
הצטרפו אלינו  והיו גם אתם חברים בקהילה היהודית המתקדמת של פריז!

תפילות השבת ייערכו ביום שישי בשעה שש וחצי בערב ובשבת בשעה עשר וחצי בבוקר, במשך כל השנה.

25
Samedi   יום שבת
Mars 2017

Date Hébraique

27 Adar II 5777

כ״ג בניסן תשע״א

Mars - Adar II 5777
 • LU
 • MA
 • ME
 • JE
 • VE
 • SA
 • DI
  • 27
  • 28
  • 01

   Développement de la bibliothèque

   Venez participer au développement de la bibliothèque.

   Plus d'informations ici.

  • 02
  • 03
  • 04

   Paracha Terouma - פרשת תרומה

   Vous pouvez lire la paracha Terouma en français, anglais et hébreu grâce à notre partenaire Sefarim.   logo sefarim 

  • 05

   Médiathèque et bibliothèque

   La médiathèque et la bibliothèque vous proposent des films et des livres sur notre culture, notre identité et les sources de notre savoir.


   Rando Nitsa

   Une rando Nitsa aura lieu ce dimanche.

   Plus d'informations

  • 06
  • 07

   Cours de judaïsme

   Ce cours aborde les grands thèmes du judaïsme : "les étapes de la vie juive, le sens des fêtes et des pratique religieuses, la lecture de l'hébreux biblique, le sens des prières, les principales lignes de l'histoire et de la philosophie juive, ... ".

   Le cours est animé par les rabbins Pauline Bebe (CJL - Centre Maayan) et Tom Cohen (Kehilat Gesher) en alternance.

   L'inscription est obligatoire : contactez le secrétariat pour plus d'informations.

   La mékhina est obligatoire pour suivre ce cours.

  • 08
  • 09
  • 10
  • 11

   Paracha Tetsave - פרשת תצווה

   Vous pouvez lire la paracha Tetsavé en français, anglais et hébreu grâce à notre partenaire Sefarim.   logo sefarim 

   Lecture de la Méguilah d'Esther

   Toutes les informations ici.

  • 12

   Médiathèque et bibliothèque

   La médiathèque et la bibliothèque vous proposent des films et des livres sur notre culture, notre identité et les sources de notre savoir.


   Pourim


  • 13
  • 14

   Cours de judaïsme

   Ce cours aborde les grands thèmes du judaïsme : "les étapes de la vie juive, le sens des fêtes et des pratique religieuses, la lecture de l'hébreux biblique, le sens des prières, les principales lignes de l'histoire et de la philosophie juive, ... ".

   Le cours est animé par les rabbins Pauline Bebe (CJL - Centre Maayan) et Tom Cohen (Kehilat Gesher) en alternance.

   L'inscription est obligatoire : contactez le secrétariat pour plus d'informations.

   La mékhina est obligatoire pour suivre ce cours.

  • 15

   Développement de la bibliothèque

   Venez participer au développement de la bibliothèque.

   Plus d'informations ici.

   Etude d'un midrash

   Une étude d'un midrash avec le rabbin Pauline Bebe.

   Toutes les informations ici

  • 16

   Atelier philo

   Le thème de cet atelier de philosophie sera "Le royaume juif de Rouen", animé par Jacques-Sylvain Klein.

   Toutes les informations ici.

  • 17
  • 18

   Paracha Ki Tissa - פרשת כי תשא

   Vous pouvez lire la paracha Ki Tissa en français, anglais et hébreu grâce à notre partenaire Sefarim.
   logo sefarim 

  • 19

   Médiathèque et bibliothèque

   La médiathèque et la bibliothèque vous proposent des films et des livres sur notre culture, notre identité et les sources de notre savoir.


  • 20
  • 21

   Cours de judaïsme

   Ce cours aborde les grands thèmes du judaïsme : "les étapes de la vie juive, le sens des fêtes et des pratique religieuses, la lecture de l'hébreux biblique, le sens des prières, les principales lignes de l'histoire et de la philosophie juive, ... ".

   Le cours est animé par les rabbins Pauline Bebe (CJL - Centre Maayan) et Tom Cohen (Kehilat Gesher) en alternance.

   L'inscription est obligatoire : contactez le secrétariat pour plus d'informations.

   La mékhina est obligatoire pour suivre ce cours.

  • 22

   Rencontre littéraire : Ariane Bois - "Le gardien de nos frères"

   Venez échanger avec Ariane Bois à l'occasion de la sortie de son livre "Le Gardien de nos frères".

   Plus d'informations ici.

  • 23
  • 24

   Dîner shabbatique du Beith Ḥaverim à la CJL

   Le Beit Ḥaverim organise un repas de Shabbath avec nos amis chrétiens et musulmans à la CJL.

   La réservation pour le dîner est obligatoire et se fait ici.

   Office religieux : 18h30. Repas : 20h00.

  • 25

   Paracha Vayakel פרשת ויקהל

   Vous pouvez lire la paracha Vayakel en français, anglais et hébreu grâce à notre partenaire Sefarim.

   Shabbat Chékalim   logo sefarim 

   Paracha Pekoudei - פרשת פקודי

   Vous pouvez lire la paracha Pekoudei en français, anglais et hébreu grâce à notre partenaire Sefarim.   logo sefarim 

   Séoudah shlishit et havdalah

   Séoudah shlishit et havdalah à partir de 18h30.

   Plus d'informations ici.

  • 26

   Médiathèque et bibliothèque

   La médiathèque et la bibliothèque vous proposent des films et des livres sur notre culture, notre identité et les sources de notre savoir.


   L'art d'être parents

   Echange sur le thème "L'art d'être parents", au centre Maayan.

   Informations sur les intervenantes ici.

  • 27
  • 28

   Cours de judaïsme

   Ce cours aborde les grands thèmes du judaïsme : "les étapes de la vie juive, le sens des fêtes et des pratique religieuses, la lecture de l'hébreux biblique, le sens des prières, les principales lignes de l'histoire et de la philosophie juive, ... ".

   Le cours est animé par les rabbins Pauline Bebe (CJL - Centre Maayan) et Tom Cohen (Kehilat Gesher) en alternance.

   L'inscription est obligatoire : contactez le secrétariat pour plus d'informations.

   La mékhina est obligatoire pour suivre ce cours.

  • 29

   Développement de la bibliothèque

   Venez participer au développement de la bibliothèque.

   Plus d'informations ici.

  • 30
  • 31
  • 01
  • 02
  Prochaine fête : Pessaḥ