ברוכים הבאים


מרכז מעיין הוא מקום מיוחד במינו : בית כנסת מתקדם, קהילה יהודית, מרכז חברתי, מרכז יצירתי , בית לאמנים, מקום בו אנשים מתקבלים בברכה,  ומוזמנים לתת ולקבל, ליצור ביחד פסיפס אנושי ולהיות חלק מקהילה יהודית גדולה בפריז.

מרכז מעיין הוקם בשנת 1995, על ידי הרב פאולין בב, הראשונה להיות אישה-רב בצרפת,  ברוח תנועה עולמית של  יהדות מתקדמת, תנועה מודרנית הדוגלת בשיוויון בין גברים ונשים, תרומה לקהילה והושטת יד לנזקקיה.

הצטרפו אלינו  והיו גם אתם חברים בקהילה היהודית המתקדמת של פריז!

תפילות השבת ייערכו ביום שישי בשעה שש וחצי בערב ובשבת בשעה עשר וחצי בבוקר, במשך כל השנה.

21
Vendredi   יום ששי
Septembre 2018

Date Hébraique

12 Tichri 5779

כ״ג בניסן תשע״א

Septembre - Eloul 5778
 • LU
 • MA
 • ME
 • JE
 • VE
 • SA
 • DI
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 01

   Paracha Ki Tavo - פרשת כי תבוא

   Vous pouvez lire la paracha Ki tavo en français, anglais et hébreu grâce à notre partenaire Sefarim.   logo sefarim

  • 02

   Médiathèque et bibliothèque

   La médiathèque et la bibliothèque vous proposent des films et des livres sur notre culture, notre identité et les sources de notre savoir.


  • 03
  • 04

   Cours de judaïsme

   Animé par les rabbins Pauline Bebe (CJL - Centre Maayan) et Tom Cohen (Kehilat Gesher) en alternance, ce cours aborde les grands thèmes du judaïsme : "étapes de la vie juive, sens des fêtes et des pratiques religieuses, sens des prières, principales lignes de l'histoire et de la philosophie juive... "

   L'inscription est obligatoire (avoir suivi la mékhina d'hébreu est un pré-requis).

   Ce cours a lieu chaque semaine sauf période de fêtes ou de vacances.

  • 05
  • 06
  • 07
  • 08

   Paracha Nitsavim - פרשת ניצבים

   Vous pouvez lire la paracha Nitsavim en français, anglais et hébreu grâce à notre partenaire Sefarim.   logo sefarim

  • 09

   Médiathèque et bibliothèque

   La médiathèque et la bibliothèque vous proposent des films et des livres sur notre culture, notre identité et les sources de notre savoir.


  • 10

   Rosh haShana - ראש השנה


  • 11

   Cours de judaïsme

   Animé par les rabbins Pauline Bebe (CJL - Centre Maayan) et Tom Cohen (Kehilat Gesher) en alternance, ce cours aborde les grands thèmes du judaïsme : "étapes de la vie juive, sens des fêtes et des pratiques religieuses, sens des prières, principales lignes de l'histoire et de la philosophie juive... "

   L'inscription est obligatoire (avoir suivi la mékhina d'hébreu est un pré-requis).

   Ce cours a lieu chaque semaine sauf période de fêtes ou de vacances.

  • 12
  • 13
  • 14
  • 15

   Paracha Vayele'h - פרשת וילח

   Vous pouvez lire la paracha Vayele'h en français, anglais et hébreu grâce à notre partenaire Sefarim.

   Shabbat Shuva

   logo sefarim

  • 16

   Médiathèque et bibliothèque

   La médiathèque et la bibliothèque vous proposent des films et des livres sur notre culture, notre identité et les sources de notre savoir.


  • 17
  • 18

   Cours de judaïsme

   Animé par les rabbins Pauline Bebe (CJL - Centre Maayan) et Tom Cohen (Kehilat Gesher) en alternance, ce cours aborde les grands thèmes du judaïsme : "étapes de la vie juive, sens des fêtes et des pratiques religieuses, sens des prières, principales lignes de l'histoire et de la philosophie juive... "

   L'inscription est obligatoire (avoir suivi la mékhina d'hébreu est un pré-requis).

   Ce cours a lieu chaque semaine sauf période de fêtes ou de vacances.

  • 19

   Yom Kippour - יום הכיפורים


  • 20
  • 21
  • 22

   Paracha Haazinou - פרשת האזינו

   Vous pouvez lire la paracha Haazinou en français, anglais et hébreu grâce à notre partenaire Sefarim.   logo sefarim

  • 23

   Médiathèque et bibliothèque

   La médiathèque et la bibliothèque vous proposent des films et des livres sur notre culture, notre identité et les sources de notre savoir.


  • 24

   Soukkoth - סוכות

   Office d'Erev Soukkoth le dimanche 23 septembre à 18h30.

   Le repas intereligieux aura lieu le vendredi 28 septembre après l'office de Shabbat Rock à 18h30 (inscription nécessaire pour participer au repas)

  • 25

   Cours de judaïsme

   Animé par les rabbins Pauline Bebe (CJL - Centre Maayan) et Tom Cohen (Kehilat Gesher) en alternance, ce cours aborde les grands thèmes du judaïsme : "étapes de la vie juive, sens des fêtes et des pratiques religieuses, sens des prières, principales lignes de l'histoire et de la philosophie juive... "

   L'inscription est obligatoire (avoir suivi la mékhina d'hébreu est un pré-requis).

   Ce cours a lieu chaque semaine sauf période de fêtes ou de vacances.

   Soukkoth - סוכות

   Office d'Erev Soukkoth le dimanche 23 septembre à 18h30.

   Le repas intereligieux aura lieu le vendredi 28 septembre après l'office de Shabbat Rock à 18h30 (inscription nécessaire pour participer au repas)

   Cours de liturgie pour adultes

   Familiarisation avec la liturgie à travers la lecture en commun des textes du siddour (vocabulaire, grammaire, discussion en commun du/des sens). Pour ce cours, il est recommandé de savoir au moins déchiffrer l'hébreu. Les notions de grammaire nécessaires seront précisées. Tous les mardis de 19h30 à 21h00 (sauf vacances scolaires et les fêtes).

  • 26

   Soukkoth - סוכות

   Office d'Erev Soukkoth le dimanche 23 septembre à 18h30.

   Le repas intereligieux aura lieu le vendredi 28 septembre après l'office de Shabbat Rock à 18h30 (inscription nécessaire pour participer au repas)

  • 27

   Soukkoth - סוכות

   Office d'Erev Soukkoth le dimanche 23 septembre à 18h30.

   Le repas intereligieux aura lieu le vendredi 28 septembre après l'office de Shabbat Rock à 18h30 (inscription nécessaire pour participer au repas)

   Atelier philo

   Thème : le yiddish.

   Plus d'informations.

  • 28

   Soukkoth - סוכות

   Office d'Erev Soukkoth le dimanche 23 septembre à 18h30.

   Le repas intereligieux aura lieu le vendredi 28 septembre après l'office de Shabbat Rock à 18h30 (inscription nécessaire pour participer au repas)

  • 29

   Soukkoth - סוכות

   Office d'Erev Soukkoth le dimanche 23 septembre à 18h30.

   Le repas intereligieux aura lieu le vendredi 28 septembre après l'office de Shabbat Rock à 18h30 (inscription nécessaire pour participer au repas)

  • 30

   Médiathèque et bibliothèque

   La médiathèque et la bibliothèque vous proposent des films et des livres sur notre culture, notre identité et les sources de notre savoir.


   Soukkoth - סוכות

   Office d'Erev Soukkoth le dimanche 23 septembre à 18h30.

   Le repas intereligieux aura lieu le vendredi 28 septembre après l'office de Shabbat Rock à 18h30 (inscription nécessaire pour participer au repas)